Przejdź do treści

Dyrygent Chóru Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”

dr hab. Paweł Łuczak

Poznaniak, absolwent poznańskich szkół muzycznych, poczynając od kształcenia elementarnego do akademii muzycznej. W roku 2004 ukończył Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki, a w 2010 roku Wydział Wokalny w klasie śpiewu prof. Andrzeja Ogórkiewicza. W roku 2015, na poznańskiej Akademii uzyskał tytuł doktora sztuki a następnie, w roku 2019 habilitację w dyscyplinie dyrygentura, w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Paweł Łuczak jest adiunktem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej; jest dyrektorem Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wielokrotnie zdobywał nagrody dla najlepszego dyrygenta w ogólnopolskich konkursach chóralnych. Jest laureatem wyróżnienia X Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych.

Zapraszany do jury ogólnopolskich konkursów chóralnych oraz do prowadzenia warsztatów chóralnych przez chóry z całej Polski oraz zza granicy. W latach 2016 i 2019 uhonorowany Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, a w 2017 roku medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Swą działalność artystyczną najsilniej wiąże z Chórem Politechniki Poznańskiej Volantes Soni, którego dyrygentem pozostaje od 2005 roku. Zdobywa z nim liczne laury na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Był również dyrygentem innych chórów: Chóru Ogólnouczelnianego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Chóru Parafii Farnej w Poznaniu, Chóru Warsztatowego Repetitio w Koszalinie.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide